Engineering Services

Singapore

#06-01 Orion@Paya Lebar
160 Paya Lebar Road,
Singapore 409 022
Phone: +65 67441178
Email: info@mapequipments.com

China

#1209, Giffery City,
Jia-Hui-Xin-Cheng, Fuming Road,
Fu Tian Dist. Shenzhen, China
Phone: +86 755 83647757
Email: info@mapequipments.com

CopyRight @2022 Powered by MAP Equipments